อบรมการตลาดออนไลน์ กับเทคนิคการเพิ่มยอดขาย 1 ล้านบาทแรกบนโลกออนไลน์

สมการที่ผมใช้ในการเพิ่มยอดขายบนโลกออนไลน์ 1 ล้านบาทนั้น คือ

1,000 x 1,000 = 1,000,000

หาสินค้าที่ราคา 1,000 บาท แล้วขายให้ได้ 1,000 ชิ้น สูตรง่ายๆ ที่ทุกคนทำได้

แต่ที่เราต้องมาทำการบ้านต่อ คือ การอบรมการตลาดออนไลน์

เพื่อให้รู้ถึงวิธีการหาสินค้า ว่า ควรจะเลือกสินค้าแบบไหนมาโปรโมท

และวิธีการขายสินค้าตัวนั้นให้ได้ 1,000 ชิ้นขึ้นไป ตรงนี้ก็ต้องมาคุยกันอีกที่

อบรมการตลาดออนไลน์ คอร์ส