FB Live ! เทคนิคขายดี ข้อที่ 3 อะไรที่ลูกค้าออนไลน์เห็นแล้ว อยากซื้อ

การตลาดออนไลน์ ต้องอัปเดตตลอดเวลา และสิ่งที่เราต้องก่อนที่จะ ขายขอองออนไลน์นั้น คือ อะไรที่ลูกค้าเห็นแล้วรุ้สึกอยากซื้อของจากเรา ซึ่งผมได้อธิบายในคลิปนี้แล้ว…คลิกดูได้เลย ท่านใดทีมีคำถามเพิ่มเติม ทักไลน์ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ไอดี :...

รู้ยัง ? ลูกค้าตัดสินใจซื้อ เมื่อเห็นอะไร ?

ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์.com วันนี้สดจากเกาหลีเลย ! ใน Video นี้ ผมแชร์ความรู้สั้นๆ เกี่ยวกับ เทคนิคการตลาดออนไลน์ ที่ทุกคนต้องรู้…ก่อนจะเสียเงินลงโฆษณาครับ คลิกดู… ท่านใดที่สนใจเรียนรู้แบบละเอียด เป็นขั้นเป็นตอน ไม่ต้องลงผิดลองถูก ให้เสียเวลา...